sClass1 FullCourse Bootstrap4 PHP MySQLi

สอนเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเองตั้งแต่ 0 - 100

เข้าสู่ห้องเรียน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

sClass1 สอนเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเองตั้งแต่ 0 - 100

FullCourse หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับมือใหม่
ในการเรียนรู้เครื่องมือภาษา HTML5 CSS Bootstrap4 และ PHP MySQLi
และต่อด้วยการสอนสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาจริงๆ ทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน แบบเต็มระบบ

อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 06/2022    ผู้เรียนทั้งหมด 1,060 คน

ต้องการสมัครเรียนกับผู้สอนโดยตรง
สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
ทั้งหมด 35บทเรียน + 4 Bonus 150 วีดีโอ ความยาว 40 ชม.
พื้นฐาน HTML5 CSS Bootstrap4 และ PHP MySQLi
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หน้าบ้าน และ หลังบ้าน
มีผู้สอนคอยดูแลอยู่ตลอดทั้งวัน สามารถปรึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอทีมงานใดๆ

รายละเอียดคอร์สทั้งหมด แยกตามวีดีโอ

เนื้อหาหลักสูตร ความยาวทั้งหมด 40 ชั่วโมง 15 นาที

Chapter 1 Introduction (แนะนำผู้สอน + ผลงาน)
Ep1.1 แนะนำตัวผู้สอน และแสดงผลงานต่างๆ ดูตัวอย่างฟรี
9:58 น.
Ep1.2 เรียนรู้การทำงานของเว็บไซต์ ดูตัวอย่างฟรี
9:54 น.
Chapter 2 การติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น
Ep2.1 ภาพรวมโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ต่างๆ ดูตัวอย่างฟรี
6:00 น.
Ep2.2 ติดตั้ง xampp และทำความรู้จักกับ PhpMyAdmin
14:20 น.
Ep2.3 สอนการใช้งาน Visual Studio Code โปรแกรม Text Editor สำหรับการเขียนโค้ด
15:17 น.
Ep2.4 สอนการใช้งาน เว็บ W3schools ไว้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
2:27 น.
Ep2.5 สอนการใช้งาน Jsfiddle ไว้สำหรับสอบถามปัญหา และ ส่งการบ้าน
7:03 น.
Chapter 3 Basic HTML
Ep3.1 พื้นฐาน HTML
14:44 น.
Ep3.2 HTML ต่างๆที่ควรรู้
21:05 น.
Ep3.3 Block-Level and Inline Elements
6:47 น.
Ep3.4 การใช้งานรูปภาพ ใน HTML (Tag img)
14:12 น.
Ep3.5 การปรับแต่งขนาดภาพที่เราใช้ (width height)
4:29 น.
Ep3.6 เว็บแจกรูปภาพฟรีไม่มีลิขสิทธิ์
14:22 น.
Chapter 4 Basic HTML5
Ep4.1 Sementic Markup HTML5
7:45 น.
Ep4.2 Input Type HTML5
4:56 น.
Ep4.3 WebStorage HTML5
12:05 น.
Ep4.4 Workshop HTML5 #HomeWork1 เขียนเว็บแนะนำตัวเอง
18:29 น.
Chapter 5 HTML5 & CSS
Ep5.1 Workshop Elements
20:57 น.
Ep5.2 เรียนรู้การใช้งาน CSS Layout float and clear
5:00 น.
Ep5.3 เรียนรู้รูปแบบการเขียน CSS แบบ Inline Style ดูตัวอย่างฟรี
20:44 น.
Ep5.4 Workshop HTML&CSS (Homework #2) การเขียนแนะนำตัวเองด้วย HTML5 + CSS
15:35 น.
Chapter 6 เรียนรู้การใช้งาน Bootstrap4
Ep6.1 ภาพรวมการใช้งาน Bootstrap4
30:44 น.
Ep6.2 การติดตั้งการใช้งาน Bootstrap4 ดูตัวอย่างฟรี
20:22 น.
Ep6.3 การใช้งาน Class Containers
9:07 น.
Ep6.4 การใช้งาน Basic Grid System
11:34 น.
Ep6.5 Mini Workshop Path1 ทำเว็บ Profile
21:32 น.
Ep6.6 Mini Workshop Path2 ทำเว็บ Profile
11:56 น.
Ep6.7 วิธีส่งการบ้าน ( Homework #3 )ส่งการบ้าน Bootstrap ง่ายๆ ด้วย jsfiddle
6:16 น.
Chapter 7 Bootstrap4 Grid System (พื้นฐานการวางโครงสร้างหน้าเว็บไซต์)
Ep7.1 Grid System Bootstrap4
16:20 น.
Ep7.2 Grid Bootstrap4 All Breakpoints
19:14 น.
Ep7.3 Grid Bootstrap4 Stacked to Horizontal
14:53 น.
Ep7.4 Grid Bootstrap4 Mixs & Match
12:38 น.
Ep7.5 Grid Bootstrap4 Mini Workshop Article Path1
15:26 น.
Ep7.6 Grid Bootstrap4 Mini Workshop Article Path2
16:01 น.
Ep7.7 วิธีการติดตั้ง Font สวยๆ ด้วย Google Fonts ( Homework #4 )
8:20 น.
Chapter 8 Bootstrap4 Components
Ep8 ภาพรวมการใช้งาน Bootstrap4 Components
14:54 น.
Chapter 9 Bootstrap4 ค่าสีต่างๆ
Ep9.1 Bootstrap4 การเรียกใช้คำของแต่ละสี พื้นฐานที่ต้องควรรู้
15:17 น.
Ep9.2 Bootstrap4 การใช้งาน Badges
13:15 น.
Chapter 10 Bootstrap4 Breadcrumb Alert
Ep10.1 Bootstrap4 การใช้งาน Breadcrumb
5:47 น.
Ep10.2 Bootstrap4 การใช้งาน Alerts
6:37 น.
Chapter 11 Bootstrap4 การใช้งาน Carousel
Ep11 Bootstrap4 การใช้งาน Carousel
18:00 น.
Chapter 12 Bootstrap4 การใช้งาน Accordion
Ep12 Bootstrap4 การใช้งาน Accordion
16:21 น.
Chapter 13 Firebase Hosting
Ep13.1 สอนการใช้งาน Firebase Hosting
15:19 น.
Chapter 14 Bootstrap4 Builder Layoutit
Bootstrap4 Builder #1 Layoutit การใช้งาน Grid System ดูตัวอย่างฟรี
9:10 น.
Bootstrap4 Builder #2 Layoutit การใช้งาน Base Css
16:50 น.
Bootstrap4 Builder #3 Layoutit การใช้งาน Components
10:40 น.
Bootstrap4 Builder #4 Layoutit การใช้งาน JavaScript
12:08 น.
Chapter 15 Git Version Control (Bitbucket) (เรียนรู้การใช้งาน Git)
Ep15.1 การใช้งาน Git เบื้องต้น
20:41 น.
Ep15.2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Project
18:14 น.
Ep15.3 การใช้งาน Bitbucket & Git Repository
18:14 น.
Ep15.4 การใช้งาน Git Bash ในโปรแกรม Visual Studio Code
3:38 น.
Chapter 16 WebBlog #1 Home
Ep16.0 เริ่มต้นการเขียน Weblog ของเรา ดูตัวอย่างฟรี
11:49 น.
Ep16.1 สอนสร้างหน้าแรก (Navbar)
18:39 น.
Ep16.2 สอนสร้างหน้าแรก (Carousel)
15:59 น.
Ep16.3 สร้าง Caption ด้วย Jumbotron
10:25 น.
Ep16.4 สอนสร้างในส่วนของ Section Blog
11:35 น.
Ep16.5 แก้ไขปัญหา Blog เมื่อรูปภาพไม่เท่ากันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
12:45 น.
Ep16.6 เรียนรู้เกี่ยวกับโทนสีของเว็บไซต์ด้วย Coolors.co
3:47 น.
Ep16.7 สร้าง Footer ในส่วนของการแสดง Contact
7:37 น.
Ep16.8 เรียนรู้การใช้งาน icons สวยๆด้วย FontAwesome
10:11 น.
Ep16.9 สร้าง Footer ในส่วนของการแสดง Menu
4:13 น.
Ep16.10 การใช้งาน Google Maps แบบฝัง (ฟรี)
4:19 น.
Ep16.11 สร้าง Footer สำหรับส่วนสุดท้าย All Right Reserved
3:12 น.
Ep16.12 การใช้งาน Git ใน Project นี้
8:18 น.
Ep16.13 การใช้งาน Firebase Hosting เพื่อส่งการบ้านใน Project นี้
10:59 น.
Chapter 17 WebBlog #2 About
Ep17.1 สอนสร้างหน้า About ( parallax )
35:22 น.
Ep17.2 สอนสร้างหน้า About ( เราทำอะไร )
19:31 น.
Ep17.3 สอนสร้างหน้า About ( Timeline & Star Rating )
60:37 น.
Ep17.4 สอนสร้างหน้าAbout ( แก้ปัญหาหน้าเว็บ แสดงผลผิดพลาดในหน้าจอมือถือ )
15:59 น.
Chapter 18 WebBlog #3 Blog
Ep18.1 สอนสร้างหน้า Blog ( Create Blog )
18:1 น.
Ep18.2 สอนสร้างหน้า Blog ( Grid Blog )
7:42 น.
Ep18.3 สอนสร้างหน้า Blog Detail
17:26 น.
Ep18.4 สอนสร้างหน้า Blog Detail ( owl carousel )
19:15 น.
Ep18.5 สอนสร้างหน้า Blog Detail ( Facebook Comments )
15:59 น.
Chapter 19 WebBlog #4 Contact
Ep19 #WebBlog สอนสร้างหน้า Contact (Homework #10)
43:35 น.
Chapter 20 WebBlog #5 Fixed Bug
Ep20.1 Fixed WebBlog Owl-Carousel
10:37 น.
Ep20.2 Fixed WebBlog Navbar-brand Responsive
6:19 น.
Ep20.3 Fixed WebBlog Page Title
7:57 น.
Ep20.4 WebBlog reCAPTCHA
11:09 น.
Ep20.5 WebBlog On To Top
17:11 น.
Ep20.6 ทบทวนการทำงานที่ผ่านมาใน Ep นี้
8:55 น.
Chapter 21 WebBlog #6 Plugins
Ep21.1 การใช้งาน Favicons เพิ่ม icon สำหรับเว็บไซต์
8:34 น.
Ep21.2 เรียนรู้การตั้งค่า SEO meta tag Search Engine, Google, Facebook
10:27 น.
Ep21.3 สอนการใช้งาน Sharing Debugger - Facebook และ Pagespeed Insight
7:20 น.
Ep23 สอนการติดตั้งในส่วนของ Social Sharing Platforms
19:28 น.
Ep21.5 สอนการติดตั้ง icon บนหน้าจอมือถือ
3:56 น.
Chapter 22 สอนการสมัครใช้งาน Domain & Host Server
Ep22.1 การสมัครใช้งาน Domain & Host
20:31 น.
Ep22.2 สอนการใช้งาน FileZilla การอัปโหลดไฟล์ขึ้น Server
7:27 น.
Ep22.3 สอนการติดตั้ง SSL Certificates
15:49 น.
Chapter 23 สอนการเขียน PHP CRUD ( Create Read Update Delete)
Ep23.1 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ( Setup )
26:52 น.
Ep23.2 เพิ่มข้อมูล ( Create )
27:10 น.
Ep23.3 เรียกดูข้อมูล ( Retrive )
23:06 น.
Ep23.4 การแก้ไขข้อมูล ( Update )
22:58 น.
Ep23.5 การลบข้อมูล ( Delete )
13:51 น.
Chapter 25 WebBlog #7 Layout Website
Ep25.1 สอนการสร้าง Layout ใหม่ทั้งหมดด้วย php
24:31 น.
Ep25.2 สอนการสร้าง Layout จัดการ Footer
14:39 น.
Ep25.3 สอนการสร้าง Layout จัดการ Parallax
11:56 น.
Chapter 26 WebBlog #8 Blog System
Ep26.1 หน้าแสดงบทความ สร้างฐานข้อมูล
8:51 น.
Ep26.2 หน้าแสดงบทความ ดึงบทความทั้งหมดมาแสดง
16:15 น.
Ep26.3 หน้าแสดงบทความ ดึงบทความจาก ID
24:49 น.
Ep26.4 หน้าแสดงบทความ การจัดการ tag
19:07 น.
Ep26.5 หน้าแสดงบทความ ตรวจสอบสถานะของบทความ
11:13 น.
Ep26.6 หน้าแสดงบทความ active tag & change image path
14:51 น.
Ep26.7 หน้าแสดงบทความ สุ่มบทความมาแสดง
20:59 น.
Chapter 27 WebBlog #9 Contact System
Ep27.1 หน้าติดต่อเรา (ออกแบบฐานข้อมูล)
4:20 น.
Ep27.2 หน้าติดต่อเรา (จัดการ Form)
20:48 น.
Ep27.3 หน้าติดต่อเรา (reCAPTCHA Client & Server)
15:19 น.
Ep27.4 หน้าติดต่อเรา (Create Contact)
11:59 น.
Ep27.5 หน้าติดต่อเรา ( Line Notify Push Notification )
35:45 น.
Ep27.6 หน้าติดต่อเรา ( Line Notify รวมกับ Create Contact )
16:20 น.
Chapter 28 Workshop AdminBlog #10 Overview
Ep28.1 Overview Admin
15:10 น.
Ep28.2 Review Code Admin
23:26 น.
Chapter 29 Database Mysql Server
Ep29.1 การสร้าง Database Mysql server
12:23 น.
Chapter 30 การใช้งาน Meta tag และการ Debug Facebook
Ep30.1 การใช้งาน Meta tag และการ Debug Facebook
15:23 น.
Ep30.2 การแชร์บทความลง Facebook ตาม ID แต่ละบทความ
15:54 น.
Chapter 31 Admin Management
Ep31.1 Admin Management การสร้างฐานข้อมูล Admin
10:11 น.
Ep31.2 Admin Management การสร้าง Form สำหรับเพิ่มข้อมูล Admin
11:30 น.
Ep31.3 Admin Management การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล
14:05 น.
Ep33 Admin Management การเข้ารหัส Password Hash
10:21 น.
Ep31.5 Admin Management โชว์ข้อมูลรายชื่อ Admin
10:02 น.
Ep31.6 Admin Management การแสดง Form สำหรับแก้ไขข้อมูล
20:15 น.
Ep31.7 Admin Management การแก้ไขข้อมูลลงฐานข้อมูล
17:14 น.
Ep31.8 Admin Management การตรวจสอบ Username ให้ไม่ซ้ำกัน
15:22 น.
Ep31.9 Admin Management การลบข้อมูล Admin
23:25 น.
Chapter 32 Admin Login & Authentication
Ep32.1 Admin Login การสร้างระบบ Login
33:35 น.
Ep32.2 Admin Login การแสดงข้อมูล Last Login
16:14 น.
Ep32.3 Admin Authentication การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในแต่ละเมนู
24:44 น.
Chapter 33 Admin Articles
Ep33.1 Admin Articles Create Form
18:57 น.
Ep33.2 Admin Articles CKEditor & Filemanager
15:48 น.
Ep33.3 Admin Aritcles Config Filemanager
17:44 น.
Ep33.4 Admin Articles Upload Image
17:22 น.
Ep33.5 Admin Articles Validate Image
7:25 น.
Ep33.6 Admin Articles การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล
25:16 น.
Ep33.7 Admin Articles การแสดงข้อมูลบทความ
16:25 น.
Chapter 34 Admin แก้ไขระบบบทความ
Ep34.1 เริ่มต้นการเพิ่มไฟล์แก้ไขข้อมูลบทความ
10:35 น.
Ep34.2 เลือกข้อมูลบทความขึ้นมาแสดงในช่อง input
11:15 น.
Ep34.3 แสดงข้อมูล detail, tag, toggle swich เพื่อการแก้ไข
16:35 น.
Ep34.4 Form Upload Image อธิบายการแก้ไขรูปภาพ
16:16 น.
Ep34.5 Upload Image ด้วย PHP
10:10 น.
Ep34.6 การเช็คไฟล์อัปโหลด
10:32 น.
Ep34.7 นำข้อมูลการแก้ไขเข้าสู่ Database
25:24 น.
Bonus 1 วิเคราะห์ตัวอย่างระบบขายของออนไลน์
ติดตั้งโปรแกรม MySQL Workbench ดูตัวอย่างฟรี
30:44 น.
เริ่มต้นสร้าง Model รายชื่อลูกค้า Members #1
14:32 น.
สร้าง Table ประภทสินค้าและรายละเอียดสินค้า Products #2
8:48 น.
วิเคราะห์ใบสั่งซื้อสินค้า จากใบเสร็จจริงๆ Orders #3
7:00 น.
เชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูล และสร้างรายละเอียดใบเสร็จ Order Details #4
13:46 น.
สร้างฐานข้อมูลทั้งหมดด้วยคำสั่ง Forward Engineer #5
13:18 น.
แก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล และใช้คำสั่ง Sychronize Model #6
7:00 น.
Bonus 2 Freelance
Bonus 2 เทคนิคการเป็น Freelance
41:25 น.
Bonus 3 Code Project sClass1 Final (แจกฟรี สำหรับนักเรียน)
Bonus 3 การติดตั้ง Code Project sClass1 Final ดูตัวอย่างฟรี
15:26 น.
ดาวน์โหลดระบบ Weblog sClass1 Final
30:44 น.
Bonus 4 CKEditor4 Full Package + Responsive FileManager
รายละเอียด CKEditor & Responsive Filemanager ดูตัวอย่างฟรี
ดาวน์โหลดโค้ด CKEditor & Responsive Filemanager

เรียนที่ไหน มีหมดอายุไหม ?

AppzStory Studio

เราจะทำการเรียนการสอนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางเพจ appzstory studio โดยตรง
คอร์สนี้สามารถเรียนได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุ
ผู้สอนจะคอยดูแลนักเรียนตั้งแต่ สิบโมงเช้าถึง เที่ยงคืน ของทุกๆวัน

AppzStory Studio
เรียนแล้วติดปัญหา จะต้องทำยังไง ?

ผู้สอนจะคอยอยู่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาต่างๆที่นักเรียนเจอ ตั้งแต่เวลา 10โมง ถึง เที่ยงคืนของทุกวัน ย้ำทุกวัน! ดังนั้นเมื่อเรียนจากที่นี้ สบายใจได้เลย ผู้สอนดูแลอย่างดีครับ

AppzStory Studio
ไม่มีพื้นฐานเลย เรียนได้หรือไม่ ?

คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ และผู้สอนได้เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด ดังนั้น ไม่มีพื้นฐานเลย ก็สามารถเรียนได้อย่างสบายๆครับ

AppzStory Studio
การันตี สิ่งที่นักเรียนจะได้คือ

เว็บไซต์ของตัวเอง ทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน แบบเต็มระบบ และ ความรู้ในภาษาต่างๆ ที่ได้เรียนมาทั้งหมด เทคนิคที่มากกว่าการศึกษาพื้นฐานทั่วๆไป จากประสบการณ์เขียนระบบจริงๆของผู้สอน

สรุปสิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือ

 • 35 บทเรียน พื้นฐานการเขียน สร้างเว็บไซต์หน้าบ้าน หลังบ้าน
 • 150 วีดีโอ บทเรียน สอนละเอียด อธิบายทุกคำสั่ง
 • 40 ชั่วโมง การเรียนขึ้นไป และอัพเดทตลอดเวลา
 • ฝึกเขียนระบบแบบจริงจัง ใช้งานจริง ( หน้าบ้าน หลังบ้าน )
 • การันตี ผู้สอนอยู่ดูแลตลอดทั้งวัน! @appzstory

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเขียนเว็บไซต์

 • การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมด
 • พื้นฐาน HTML5 CSS
 • พื้นฐาน CSS และการใช้ HTML5 CSS ร่วมกัน
 • Bootstrap4 การใช้งานจริง
 • วางโคงรสร้างหน้าเว็บไซต์ Grid System
 • Bootstrap 4 Components, Content, Utilities
 • Responsive Web Design (เว็บรองรับมือถือ)
 • Firebase Hosting
 • Workshop Landing Page
 • เรียนรู้การใช้งาน Git ร่วมกับ Bitbucket
 • Parallax Scrolling (Jarallax)
 • Owl Carousel V2 (Slide)
 • Facebook Comments Plugin
 • Font Awesome, Google Font, Favicons
 • Sharing Social, Meta tag Facebook, SEO
 • reCAPTCHA, Line Notify
 • PHP CRUD Create Read Update Delete
 • Admin Lte V3 นำมาใช้งาน
 • Domain & Host Server, SSL Certificates, FileZilla
 • CKEditor, Responsive Filemanager
 • Mysql Workbench วิเคราะห์ระบบขายของออนไลน์
 • เทคนิคการเป็น Freelance

ทั้งหมดนี้.... ราคา 5,900 บาท

การันตี มีผลงานแน่นอน 100%

Special Bonus (โบนัสพิเศษ)

sClass1 Final Project

Workshop การเขียนเว็บไซต์ บทความ เต็มรูปแบบ

 • ขอบเขตส่วนของระบบหน้าบ้าน (ผู้ใช้งานทั่วไป)
  • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าแรกของเว็บ
  • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าเกี่ยวกับเรา
  • สามารถเลือกบทความแต่ละประเภทได้
  • สามารถเลือกบทความที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม
  • สามารถแสดงบทความต่างๆได้
  • สามารถส่งข้อความในหน้าติดต่อเราได้และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
 • ขอบเขตในส่วนของระบบหลังบ้าน (ผู้ดูแลระบบ)
  • สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้
  • มีระบบแจ้งเวลาการเข้าใช้งานล่าสุด
  • หน้า Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมด
  • แสดงรายชื่อ admin ทั้งหมด
  • สามารถเพิ่ม admin คนใหม่ได้
  • สามารถแก้ไขและกำหนดสิทธิ์ข้อมูลของ admin ได้
  • สามารถลบข้อมูลของ admin ได้
  • แสดงรายชื่อบทความทั้งหมด
  • สามารถเพิ่มบทความใหม่ได้
  • สามารถอัปโหลดรูปโดยใช้ Ckeditor + Responsive Filemanager ได้
  • สามารถแก้ไขข้อมูลบทความได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความนั้นๆได้
  • สามารถ logout ออกจากระบบได้

*มูลค่า workshop 3500 บาท แถมให้ฟรี

Special Bonus #2 (โบนัสพิเศษ ที่2)

คอร์สเรียนออนไลน์

MiniCourse 1PLUS สอนเขียนระบบจัดการสมาชิก
(หน้าบ้าน + หลังบ้าน) เวลารวม 10 ชั่วโมงเต็ม

 • ได้เรียนรู้ระบบจัดการสมาชิกทั้งหน้าบ้าน และ หลังบ้าน
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจคต่างๆ เช่น ขายของออนไลน์, เว็บเช่าต่างๆ, และอื่นๆ
 • ได้เรียนรู้การขึ้นโครงสร้างเว็บโดยใช้ Bootstrap4
 • เจาะลึกการ validate form (การตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูล อย่างละเอียด)
 • ได้เทคนิคการใช้งาน reCAPTCHA v2
 • ได้ระบบ Register โดยบันทึก password แบบเข้ารหัสด้วย password_hash
 • ได้ระบบ Login ยืนยัน password ด้วย password_verify
 • ได้ระบบ Profile แสดงข้อมูลและแก้ไขข้อมูล
 • ได้ระบบ อัปโหลดรูปภาพโดยการแสดง Thumbnail ก่อนการอัปโหลด
 • ได้ระบบ Admin ที่แสดงข้อมูลรายการผู้ใช้งาน โดยใช้ Template Admin LTE
 • สามารถนำระบบหลังบ้านไปต่อยอดได้ทุกระบบที่เราต้องการเลย
 • ได้รับโค้ดเว็บไซต์ทั้งหมด พร้อมใช้งาน
 • ได้รับการดูแลจากผู้สอนตลอดทุกวันเช้าจนมืด

*มูลค่าคอร์สเรียน 1600 บาท แถมให้ฟรี

ราคาคอร์สทั้งหมด 5,900 บาท

พิเศษเฉพาะ 10 คนแรกเท่านั้น

ราคาคอร์สจะอยู่ที่ 3,290 บาทถ้าพร้อมแล้วสมัครเข้าเรียนได้ทันที

รายละเอียดวิธีการสมัคร

BANK
ชำระเงินค่าสมัคร: 5,900 บาท 3,290 บาท

kbank ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี: 893-2-13457-9
ชื่อบัญชี: Yothin Sapsamran
(สามารถโอนเงินได้ทันที)
เมื่อชำระเสร็จแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล ที่ไลน์ได้ทันที